English
Japans

Oedeemtherapie

Een oedeemtherapeut is een fysiotherapeut die zich verder gespecialiseerd heeft in klachten die te maken hebben met een verstoorde doorbloeding (oedeem, spataders, littekens) of met een niet goed functionerend lymfesysteem zoals na oncologische operaties. Middels speciale (massage)technieken kan de oedeemtherapeut de doorbloeding helpen verbeteren en de lymfeklieren stimuleren tot betere vochtafvoer.

Wat is oedeemtherapie?

Oedeemtherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, gericht op het beperken of voorkomen van lymfeoedeem in het hele lichaam. Oedeemtherapie bestaat uit, voorlichting, manuele lymfedrainage en het gebruik van hulpmiddelen zoals bandages, lymfetaping of therapeutische elastische kousen.

Wat is oedeem?

Lymfeoedeem betekend letterlijk: vochtophoping. Door een stoornis in het lymfestelsel is het afvoer van weefselvocht te gering en hoopt de vocht zich op in de huid en onderliggende weefsels. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het betreffende lichaamsdeel.

Wanneer ontstaat oedeem?

De stoornis in het lymfesysteem kan aangeboren zijn (primair lymfeoedeem), maar meestal treedt lymfeoedeem op na een ernstige beschadiging van de lymfevaten of lymfeklieren (secundair lymfeoedeem). Veelal is deze beschadiging na een borst- of prostaatoperatie en/of bestraling.

Hoe werkt oedeemtherapie?

De oedeemtherapeut hanteert verschillende technieken.
-Manuele lymfedrainage is een specifieke massage techniek gericht op het verhogen van de transport capaciteit van het lymfestelsel. Het vocht wordt verplaatst gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is, zodat het daarvandaan weer in de circulatie opgenomen kan worden.
- Een bandage, zwachtel of therapeutisch elastische kous wordt ingezet om een continue druk aan te brengen, zodat het vocht wordt tegen gegaan en de afvoer van lymfe wordt ondersteund. Lymfetaping geeft een liftende werking aan de huid, zodat de onderhuidse circulatie verbeterd wordt en de afvoer van lymfevocht bevorderd.
- Oefentherapie helpt om de functie van de ledematen te verbeteren. Daarnaast maken we met bewegen gebruik van de “spierpompfunctie” van onze spieren. Dit is belangrijk voor het transport van oedeem.
- Uiteraard zal de oedeemtherapeut u ook adviezen geven over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp.

Wat gebeurd er tijdens het eerste consult?

De oedeemtherapeute zal starten met een vraaggesprek om uw klachten goed in beeld te krijgen. Daarna vind een lichamelijk onderzoek plaats. De oedeemtherapeute kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de oedeemtherapeute of de patiënt nog andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld en een afspraak voor behandeling gemaakt.

Wordt de oedeemtherapie vergoed?

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. De vervolg behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. We adviseren u om bij vragen hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.